Larnaca Address Details
Address: 16 V. Othonos Street, Shop 19
Larnaca, Larnaca
Telephone: 24651249